Karlman, A. (2023). Historiska föreningen 2022. Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), 94–98. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/131829