Gustavsson, P. (2023). Nytt material i SLS arkiv. Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), 99–102. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/131830