Engblom, R. (2023). Medarbetare. Historisk Tidskrift för Finland, 108(1), 103. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/131832