Ilmakunnas, J. (2023). Historikern och det materiella. Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), 152–156. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/141145