Wilson, E. (2023). Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år. Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), 189–194. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/141149