Kortekangas, O., & Ehrstedt, J. (2023). Vikten av att förstå olika nivåer av historisk kunskap: En paneldiskussion om nutida begrepp och historia 9 mars 2023 vid Åbo Akademi. Historisk Tidskrift för Finland, 108(2), 195–197. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/141150