Salminen, T. (1998). Uppbörden av klockskatt i Finland på 1530- och 1540-talen. Historisk Tidskrift för Finland, 83. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/52992