Kekäläinen, M. (2015). Upplevelser av teatraliskhet och autenticitet i 1700-talets London. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/55509