Salminen, T. (2016). Torsten Edgren, Carl Fredrik Meinander. Arkeolog med perspektiv. Historisk Tidskrift för Finland, 101. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/59237