Orrman, E. (2017). Betraktelser över den lokalhistoriska forskningen och historie-skrivningen i Finland under självständighetstidenGranskningar. Historisk Tidskrift för Finland, 102(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/66926