Ahlbäck, A. (2018). Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814. Historisk Tidskrift för Finland, 102(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69165