Engman, M. (2016). Åbo tur och retur. Historisk Tidskrift för Finland, 101(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/70382