Wassholm, J., & Sundelin, A. (2018). Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940. Historisk Tidskrift för Finland, 103(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/74542