Salmi, H., Nivala, A., Rantala, H., Sippola, R., Vesanto, A., & Ginter, F. (2018). Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853. Historisk Tidskrift för Finland, 103(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/80405