Lamberg, M., & Östman, A.-C. (2021). Rijfsfinskan och utanförskapets börda: Främlingskap och etniska skillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653–1713. Historisk Tidskrift för Finland, 106(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/85149