Rapo, N. (2019). Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa. Historisk Tidskrift för Finland, 104(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/85815