Forsén, A. (2020). Inledning. Historisk Tidskrift för Finland, 104(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/91005