Okkonen, V. (2020). Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget. Historisk Tidskrift för Finland, 105(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97197