Persson, K., & Stenberg, G. (2020). Brev som kreativ resurs i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Historisk Tidskrift för Finland, 105(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97209