Savolainen, P. (2021). Stadsrummet och miljöupplevelsen i Pehr Stenbergs levernes-beskrivning under studieåren i Åbo (1779–1789). Historisk Tidskrift för Finland, 105(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97210 (Original work published 01 juli 2020)