IMPOLA, P.; KARONEN, P.; LÖNNROTH, H. Språkbruk i svenska städer under tidigmodern tid. Ny metod för att analysera ordförrådet i domböcker från 1600-talet. Historisk Tidskrift för Finland, v. 105, n. 3, 2 dec. 2020.