KUOKKALA, J. Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet. Historisk Tidskrift för Finland, v. 105, n. 3, 2 dec. 2020.