VILLSTRAND, N.-E. En multitaskig professors senkomna bekännelser och långlöpande käpphästar. Historisk Tidskrift för Finland, v. 105, n. 3, 2 dec. 2020.