PERSSON, R. Karl XII:s myndigförklaring den 8 november 1697. Historisk Tidskrift för Finland, v. 105, n. 3, 2 dec. 2020.