SCHEGLOV, A. ”Skämtan om abbotar.” En översikt över diskussionen samt anmärkningar beträffande skriftens ålder och karaktär. Historisk Tidskrift för Finland, v. 105, n. 3, 2 dec. 2020.