KOSKIVIRTA, A. ”Springer som en warg för att röfwa och plundra människior”*: Förseelser inom de östfinska lokala myndigheternas tjänsteutövning 1770–1829. Historisk Tidskrift för Finland, [S. l.], v. 107, n. 3, p. 324–365, 2023. Disponível em: https://journal.fi/htf/article/view/125944. Acesso em: 28 mar. 2023.