ULVÄNG, G. Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar. Historisk Tidskrift för Finland, [S. l.], v. 108, n. 1, p. 85–93, 2023. Disponível em: https://journal.fi/htf/article/view/131828. Acesso em: 17 juli. 2024.