WILSON, E. Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år. Historisk Tidskrift för Finland, [S. l.], v. 108, n. 2, p. 189–194, 2023. Disponível em: https://journal.fi/htf/article/view/141149. Acesso em: 24 juli. 2024.