WASSHOLM, J.; SUNDELIN, A. ”Det hänger på ett hår” Praktiker och moral i handeln med människohår Finland 1870–1900. Historisk Tidskrift för Finland, v. 103, n. 2, 11 sep. 2018.