RAPO, N. Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa. Historisk Tidskrift för Finland, [S. l.], v. 104, n. 2, 2019. Disponível em: https://journal.fi/htf/article/view/85815. Acesso em: 22 juli. 2024.