FORSÉN, A. Inledning. Historisk Tidskrift för Finland, v. 104, n. 3, 1 mar. 2020.