OKKONEN, V. Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget. Historisk Tidskrift för Finland, v. 105, n. 1, 1 juli 2020.