Impola, Petteri, Petri Karonen, och Harry Lönnroth. 2020. ”Språkbruk I Svenska städer under Tidigmodern Tid. Ny Metod för Att Analysera ordförrådet I domböcker från 1600-Talet”. Historisk Tidskrift för Finland 105 (3). https://journal.fi/htf/article/view/100496.