Villstrand, Nils-Erik. 2020. ”En Multitaskig Professors Senkomna bekännelser Och långlöpande käpphästar”. Historisk Tidskrift för Finland 105 (3). https://journal.fi/htf/article/view/100498.