Persson, Roland. 2020. ”Karl XII:S myndigförklaring Den 8 November 1697”. Historisk Tidskrift för Finland 105 (3). https://journal.fi/htf/article/view/100500.