Scheglov, Andrej. 2020. ”’Skämtan Om abbotar.’ En översikt över Diskussionen Samt anmärkningar beträffande Skriftens ålder Och karaktär”. Historisk Tidskrift för Finland 105 (3). https://journal.fi/htf/article/view/100501.