Engblom, Robin. 2023. ”Årsinnehållet”. Historisk Tidskrift för Finland 107 (4):550–552. https://journal.fi/htf/article/view/127672.