Ulväng, Göran. 2023. ”Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar”. Historisk Tidskrift för Finland 108 (1):85–93. https://journal.fi/htf/article/view/131828.