Wilson, Evelina. 2023. ”Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år”. Historisk Tidskrift för Finland 108 (2):189–194. https://journal.fi/htf/article/view/141149.