Kortekangas, Otso, och Johan Ehrstedt. 2023. ”Vikten av att förstå olika nivåer av historisk kunskap: En paneldiskussion om nutida begrepp och historia 9 mars 2023 vid Åbo Akademi”. Historisk Tidskrift för Finland 108 (2):195–197. https://journal.fi/htf/article/view/141150.