Stark, Eija. 2024. ”Födelsen av medelklassen och dess anatomi: Johanna Annola, Säädyttömät. Perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla”. Historisk Tidskrift för Finland 108 (3):279–282. https://journal.fi/htf/article/view/142732.