Engman, Max. 2010. ”Förvaltning, Stat Och Nation. Tre Historiska Jubileer I Finland 1959–1963”. Historisk Tidskrift för Finland 95 (januari). https://journal.fi/htf/article/view/52131.