Hellsing, My, och Sophie Holm. 2015. ”Tidigmodern Utrikespolitik Som Kulturhistoria? En Presentation Av forskningsfältet ’new Diplomatic history’”. Historisk Tidskrift för Finland 100 (januari). https://journal.fi/htf/article/view/55510.