Lamberg, Marko, och Ann-Catrin Östman. 2021. ”Rijfsfinskan Och utanförskapets börda: Främlingskap Och Etniska Skillnader I Trolldomsprocesserna I Jakobstad 1653–1713”. Historisk Tidskrift för Finland 106 (1). https://journal.fi/htf/article/view/85149.