Rapo, Niklas. 2019. ”Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa”. Historisk Tidskrift för Finland 104 (2). https://journal.fi/htf/article/view/85815.