Okkonen, Ville. 2020. ”Den Konservativa Kontinuiteten I Finlands skolväsende från Mellankrigstiden till Kalla Kriget”. Historisk Tidskrift för Finland 105 (1). https://journal.fi/htf/article/view/97197.