Persson, Kristina, och Göran Stenberg. 2020. ”Brev Som Kreativ Resurs I Pehr Stenbergs Levernesbeskrivning”. Historisk Tidskrift för Finland 105 (2). https://journal.fi/htf/article/view/97209.