Brolin, David. (2020) 2021. ”Johan Stenfeldt, Renegater. Nils Flyg Och Sven Olov Lindholm I gränslandet Mellan Kommunism Och Nazism”. Historisk Tidskrift för Finland 105 (2). https://journal.fi/htf/article/view/97214.