Impola, P., Karonen, P. och Lönnroth, H. (2020) ”Språkbruk i svenska städer under tidigmodern tid. Ny metod för att analysera ordförrådet i domböcker från 1600-talet”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100496 (åtkomstdatum: 26februari2021).