Kuokkala, J. (2020) ”Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet”, Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100497 (åtkomstdatum: 28februari2021).